Pakalpojumi

Mājas lapu izstrāde

Mājas lapa ir ikviena mūsdienīga uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa un vieta, kur par to visbiežāk tiek iegūta informācija. Tā spēj radīt pirmo iespaidu, sniedz daudz informācijas un lielā mērā var noteikt to, vai potenciālais klients piezvanīs Jums vai Jūsu konkurentam. Lai arī mājas lapu izstrāde ir aizsākusies jau kopš 1991. gada, joprojām ir daudz mājas lapas, kuras ir izstrādātas bez idejas, vēstījuma un mērķa, kas, kā ar uguni, aizbiedē apmeklētāju jau pēc pirmajām 3 sekundēm. Uzsākot mājas lapas izstrādi, jāsaprot būtiskākais :

 • Mājas lapas mērķis, kādēļ tā tiek veidota jauna mājas lapa
 • Mērķauditorija – kas būs mājas lapas apmeklētāji

Un tikai pēc tam, kad ir noskaidrots mājas lapas mērķis un tās mērķauditorija, var ķerties pie mājas lapas izstrādes.

Izpēte

Būvniecībā, ceļot jaunu māju, no sākuma tiek noskaidrotas pasūtītāja vēlmes – cik stāvu mājai būs, cik istabu, vannasistabu, balkonu, vai būs pagrabstāvs utt. Tieši tāpat veicot jaunas mājas lapas izstrādi, nepieciešams noskaidrot un uzdot pareizos jautājumus. Šis ir būtiskākais veiksmīga projekta iznākuma posms. Kļūdas, kuras pieļautas pamatu veidošanā, var vēlāk novest pie pilnīgas vai daļējas projekta neveiksmes.

Šajā posmā tiek noskaidrots sekojošais:

 • Izstrādes mērķis un mērķauditorija
 • Vēlmes un vajadzības
 • Mājas lapas struktūra, sadaļu skaits un valodu skaits
 • Krāsu un stila priekšrocības
 • Materiālu pieejamība
 • Citi jautājumi

Koncepcijas izstrāde

Tikai tad, kad ir ievākta visa informācija un tā rūpīgi izpētīta, var sākties darbs pie mājas lapas koncepta jeb idejas, lai nodotu klienta vīziju un sasniegtu mērķus ne tikai ar skaistām krāsām, formām un fontiem, bet arī ar ideju, kas caurvītu visu mājas lapas darbību, saturu un tās radošo izpildījumu. Tādā veidā ar labu mājas lapas konceptu iespējams parādīt ne tikai uzņēmuma produktus, pakalpojumus un kontaktinformāciju, bet arī atspoguļot tā vērtības.

Mājas lapas adaptīvā dizaina izstrāde

Dzirdot vārdu labs dizains, mēs katrs iztēlojamies kaut ko citu, taču tos visus vienotu funkcionalitāte, lietojamība, estētiskums, vienkāršība. Labs dizains ir tāds dizains, kurš kalpos tā paredzētajiem mērķim arī pēc vairākiem gadiem, kad būs mainījušās tirgus modes tendences.

Mājas lapas dizaina izstrāde tiek balstīta uz izpētes datiem un izstrādātā koncepta, kā arī tā, vai mājas lapai ir nepieciešams adaptīvais dizains, kas atvieglotu lietojamību un būtu paredzēts tieši mobilo ierīču lietotājiem, kuri dod priekšroku tīmekļa lietošanai no viedtālruņiem un planšetdatoriem.

Veidojot mājas lapas dizainu, tiek ņemta vērā arī:

 • Pasaules labās prakses piemēri, tendences un to atbilstība konkrētajam projektam
 • Mājas lapas lietojamība
 • Tekstu lasāmība un fontu izmēri
 • Brīvā vieta (white-space)
 • Krāsas un to akcents būtiskākajos elementos

Mājas lapas adaptīvā HTML/CSS karkasa gatavošana

HTML un CSS koda ir mājas lapas karkass un tas, cik labi tas sagatavots, lielā mērā nosaka mājas lapas ātrdarbību, papildināšanas vieglumu un atbilstību W3C standartiem.

 • Koda manuāla izstrāde bez gataviem ģeneratoriem, kuri atstāj daudz lieka un nevajadzīga koda. Rezultātā tiek izstrādāts saprotams kods un īsāks mājas lapas ielādes laiks
 • Mājas lapas karkasa izstrāde netiek balstīta uz tabulām, jo tas apgrūtina meklētājprogrammu (piemēram, Google vai Bing) piekļuvi informācijai
 • Izstrādātā mājas lapa atbilst W3C noteiktajiem standartiem, kas nozīmē, ka tā nesatur kļūdainu kodu un meklētājprogrammām nebūs grūtību to indeksēt
 • Sagatavotais mājas lapas HTML / CSS karkass ir optimizēts izplatītākajām tīmekļa pārlūkprogrammām (Firefox, IE, Opera, Safari), tādējādi nodrošinot mājas lapas darbību un vienotu izskatu uz dažādām pārlūkprogrammām
 • Mājas lapas karkass automātiski pielāgosies dažādu ierīču ekrānu izšķirtspējām, lai nodrošinātu ērtu lietošanu neatkarīgi no ierīces

Mājas lapas programmēšana

Programmēšanas posmā mājas lapa tiek sagatavota publiskai lietošanai. Tiek izveidota datu bāze, izstrādātas, testētas un iekļautas iepriekš atrunātās funkcionālās prasības. Lai mājas lapa būtu ērti pārvaldāma, tiek ieviesta arī vienkārša, taču ļoti attīstīta satura vadības sistēma – WordPress.

Mājas lapas testēšana

Testēšana tiek veikta visa projekta izstrādes gaitā, sākot no dizaina, līdz palaišanai. Projekta beigu fāzē tiek veikta pilnīga mājas lapas testēšana, kas sevī ietver visu izstrādāto funkciju testēšanu, mājas lapas testēšanu izplatītākajās pārlūkprogrammās, valodu pārbaudi, lietojamības testus, pārbaudi uz dažādām ierīcēm u.c. Pēc šī posma visām problēmām ir jābūt novērstām un mājas lapai jābūt gatavai pēdējam posmam – mājas lapas palaišanai.

Mājas lapas publicēšana

Pēc tam, kad testēšanas posms ir veiksmīgi noslēgts, mājas lapu var publicēt. Domēna izvēle ir svarīga mājas lapas publicēšanas posma sastāvdaļa, jo tā ietekmēs meklētājprogrammu rezultātus un no tā būs atkarīgs mājas lapas apmeklētāju skaits. Mājas lapas hostinga izvēle ir nākamais solis pēc domēna iegādes.

Dažas no lietām, kuras jāņem vērā izvēloties hostingu:

 • Pakalpojuma cena
 • Pieejamība un darbības kvalitāte
 • Serveru ātrums
 • Ietilpība
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Drošība
 • Reklāma 24/7, 365 dienas gadā
 • Mājas lapas informācija pieejama jebkurā pasaules vietā
 • Rada pirmo iespaidu un veido uzņēmuma tēlu
 • Ātrs un dinamisks komunikācijas līdzeklis
 • Lēta un efektīva reklāma
 • Atgriezeniskā saite un informācija apmaiņa
 • Statistikas dati un mērinstrumenti

Mājas lapas ieguvumi uzņēmumam:

 • Reklāma 24/7, 365 dienas gadā
 • Mājas lapas informācija pieejama jebkurā pasaules vietā
 • Rada pirmo iespaidu un veido uzņēmuma tēlu
 • Ātrs un dinamisks komunikācijas līdzeklis
 • Lēta un efektīva reklāma
 • Atgriezeniskā saite un informācija apmaiņa
 • Statistikas dati un mērinstrumenti
 

Jaunākie darbi