Projekti

Staffer darbinieku plānošanas sistēmas dizaina izstrāde

Klients: Staffer

Kategorija: Dizains

Paveiktais: Ideja, dizains

Apkalpošanas sfēras darbinieku un laika pārvaldības sistēma paredzēta, lai efektivizētu uzņēmuma iekšējos procesus un mazinātu uzņēmuma administratīvos izdevumus.

Lietotās pamatkrāsas
Geomatic – adaptīvās mājas lapas dizains un izstrāde

Geomatic – adaptīvās mājas lapas dizains un izstrāde

Troja adaptīvās mājas lapas dizains un html/css izstrāde

Troja adaptīvās mājas lapas dizains un html/css izstrāde

 
Mājas lapu izstrāde
Mājas lapu izstrāde