Blogs

2010.05.08

Kas ir mājas lapa un no kā tā sastāv?

Mājas lapa, jeb tīmekļa vietne ir dokumentu (tīmekļa lapu) kopa, kurai iespējams piekļūt ar tīkla (interneta, intraneta) palīdzību. Tīmekļa lapas tiek veidotas HTML/XHTML valodā un var saturēt tekstuālu informāciju, attēlus, mūziku, video, flash animācijas u.c.

Lai mājas lapa būtu vizuāli pievilcīga un elastīga, tai piešķir krāsas, fontus un citus stila elementus. Šim nolūkam tiek lietota CSS (Cascading Style Sheets) valoda. CSS valodas priekšrocības:

 • Iespējams atvieglot (lietojot atsevišķu CSS dokumentu) dažādu meklētājprogrammu robotu piekļuvi mājas lapas informācijai;
 • Definējot vienu stila klasi, to iespējams lietot vairākkārt. Tas ievērojami atvieglo darbu vēlāk, ja nepieciešamas kādas vizuālas HTML elementu izmaiņas – jālabo tikai viena klase un visā mājas lapā konkrētais elements tiek automātiski atjaunināts atbilstoši jaunajam klases aprakstam;
 • Mazāks mājas lapas izmērs, kas tīmekļa vidē ir ļoti būtiski, var maksāt naudu, kā arī ielādes laiku.

HTML/XHTML un CSS valodas apkopojums spēj nodrošināt statiskas mājas lapas, taču laikam ejot un klientu vēlmēm augot, radās nepieciešamība pēc dinamiska satura mājas lapām, kuras būtu vieglāk administrējamas. Šādam nolūkam tiek papildus pieslēgtas tādas programmēšanas valodas, kā PHP, ASP, JSP, PERL u.c. Lai nodrošinātu papildus funkcionalitāti un dažādus grafiskos efektus, tiek lietotas mājas lapu izveides valodas – JavaScript, AJAX, Java u.c.

Svarīgs mūsdienīgas mājas lapas elements ir datubāze, kas glabā visu informāciju par mājas lapas saturu, komentāriem, lietotājiem utt. Bez datubāzes ir grūti iedomāties interneta sludinājumu portālus, ziņu portālus un e-komercijas vietnes. Bet kopā ar datu bāzes labajām priekšrocībām, līdzi nāk arī papildus problēmas, lielākā no kurām varētu būt datu drošības un integritātes nodrošināšana.

Neliels ieskats mājas lapas skeleta uzbūve

Mājas lapas skeletu veido HTML valoda, kas sastāv no elementiem, jeb birkām (tags). Galvenie elementi, kas veido mājas lapas HTML skeletu:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
	<head>
		<meta name='keywords' content='Atslēgas vārdi' />
		<title>Mājas lapas nosaukums</title>
	</head>
	<body>
		Mājas lapas saturs
	</body>
</html>

Pirmā rindiņa kalpo kā dokumenta identifikators, tas definē dokumenta tipu un nosaka to, kurš mājas lapas attēlošanas veids ir jālieto un kādā veidā jāveic validācija.

Sekojošie <html></html> elementi definē dokumenta robežas, <head></head> elementos tiek glabāta aprakstoša informācija par mājas lapu, piemēram, atslēgas vārdi, nosaukums, CSS stili u.c.

Tīmekļa vietnes pamatinformācija tiek glabāta <body></body> elementos. Izplatītākie elementi, kurus lieto starp <body></body> elementiem ir:

 • <p> – apzīmē paragrāfu
 • <a> – lieto, lai definētu saiti
 • <div> – bloka elements, kurš var saturēt vairākus citus elementus
 • <table>, <th>, <tr>, <td> – tabulas elementi
 • <h1>, <h2>, <h3> – lieto, lai norādītu virsrakstu līmeņus
 • <ul>, <ol>, <dl>, <dt>, <dd>, <li> – definē sarakstus
 • <img> – attēla elements

Elementiem papildus iespējams pievienot atribūtus, kas ļauj padarīt tos elastīgākus. Piemēram, iespējams pievienot klases atribūtu ar iepriekš definētu CSS klases vērtību:

<div class='defineta-klase'> Informācija šeit </div>

Šādas klases var pievienot ikvienam HTML elementam un pēc tam atsevišķā CSS datnē aprakstīt katru klasi. Kā jau iepriekš minēts, tad šādā veidā HTML dokuments tiek padarīts daudz elastīgāks, jo izmaiņas turpmāk būs jāveic tikai vienā CSS datnē, bet izmaiņas parādīsies katrā vietā, kur šī klase ir definēta.

Ja ir interese attīstīties un uzzināt vairāk par koda rakstīšanu, noderīgs resurss ir W3C schools, kurā iespējams apgūt ne tikai HTML un CSS valodu pamatus, bet arī PHP, Javascript, Ajax u.c..

Kategorijās: Mājas lapa, Mājas lapu izstrāde

Citi raksti

Tavs viedoklis

Viedokļi

 1. […] rakstos tika apskatīta mājas lapas uzbūve un sniegti padomi tās izstrādei, bet šajā rakstā pievēršamies ieguvumiem, kurus spēj sniegt […]

Jaunākie darbi